N.102 ดอกไม้ อัลลอยหล่อ **ลายดอกไม้แบน** ฝังเหล็ก
N.105 ดอกอัลลอย **ลายรูปหัวใจ** ฝังน๊อต
์N.40 ดอกอัลลอยหล่อ **ลายดอกติดใบ** ฝังน๊อต
N.34 ดอกไม้ อัลลอยหล่อ **ลายใบไม้** ฝังน๊อต
์N.35 ชิ้นส่วน อัลลอยหล่อ **ลายลูกน้ำ** ฝังน๊อต
N.33 ชิ้นส่วน อัลลอยหล่อ **ลายเลขเก้าไทย** ฝังน๊อต
N.32 ชิ้นส่วน อัลลอยหล่อ **ลายเลขเก้าไทยเดิม** ฝังน๊อต
N.29 ชิ้นส่วน อัลลอยหล่อ **ลายมุมสี่เหลี่ยม ดอกไม้**
PNK.804 ชุดสนามอัลลอย **ลายตำลึงทอง**
PK.005 หิ้งวางโทรศัพท์ 3 ชั้น รูปไข่
PNK 824 ม้านั่งราชดำเนิน
PNK.803 ชุดสนามอัลลอย **ลายพัดวิจิตร**
PNK.842 ชุดสนามอัลลอย **ลายบุปผาสวรรค์** (สีขาว)
N.105/1 ดอกอัลลอย **ลายรูปหัวใจ** (น๊อตข้าง)
N.105/2 ดอกอัลลอย **ลายรูปหัวใจ** (เหล็กบน)
N.107/1 อัลลอยหล่อ **ลายดอกแก้วเล็ก**(น๊อตล่าง)
N.107/2 อัลลอยหล่อ **ลายดอกแก้วเล็ก**(น๊อตข้าง)
N.131/1 ดอกไม้ อัลลอยด์หล่อ (เหล็กบน)
N.131/2 ดอกไม้ อัลลอยด์หล่อ (เหล็กข้าง)
N.136 อัลลอยด์หล่อ (ฝังเหล็ก)
N.137 อัลลอยด์หล่อ (ฝังเหล็ก)
N.30 อัลลอยหล่อ **ลายวงกลมกระดุม**(ฝังน๊อต)
N.61 อัลลอยหล่อ **ลายวงกลมดอกไม้**(ฝังน๊อต)
N.138 อัลลอยหล่อ **ลายวงกลมดอกพิกุล**(ฝังเหล็ก)
N.231 ดอกไม้ อัลลอยหล่อ ฝังน๊อต
N.104 ดอกอัลลอยหล่อ **ลายก้นหอย** ฝังน๊อต
N.139 อัลลอยหล่อ **ลายวงกลมลูกน้ำ**(ฝังเหล็ก)
N.106 อัลลอยหล่อ **ลายกำไรสี่มุม** (ฝังน๊อต)
N.124 ดวงอาทิตย์ อัลลอยด์หล่อ (ฝังเหล็ก)
N.135 ดอกไม้ อัลลอยหล่อ (ฝังน๊อต)
N.133 อัลลอยด์หล่อ (ฝังเหล็ก)
N.134 ดอกไม้ อัลลอยด์หล่อ (ฝังเหล็ก)
N.128 อัลลอยหล่อ **ลายวงกลมดอกคูณ**(ฝังน๊อต)
N.143 อัลลอยหล่อ **ลายวงกลมดอกบัวสี่แฉก**(ฝังเหล็ก)
PNK.825 ม้านั่งสนาม ลายขาสิงห์ ยาว 1.50 เมตร
PNK.824 ม้านั่งสนามอัลลอย ลายราชดำเนิน (ยาว 120 ซม.)
PNK.804 โต๊ะสนามอัลลอย **ลายตำลึงทอง** (สีขาว)
PNK.818 โต๊ะญี่ปุ่น **ลายขาสิงห์** (สีขาว)
PNK.844 โต๊ะอัลลอย **ลายประกายพร** (ยังไม่ทำสี)
PNK.824/1 โต๊ะสนามอัลลอย **ลายราชดำเนิน** (ยังไม่ทำสี)
PNK.842 โต๊ะสนาม อัลลอย **ลายบุปผาสวรรค์** (ยังไม่ทำสี)
PNK.841 โต๊ะสนาม อัลลอย **ลายธงชัย* (ยังไม่ทำสี)
PNK.841 เก้าอี้สนาม อัลลอย **ลายธงชัย** (ยังไม่ทำสี)
สีทอง และสีรองพื้นยึดเกาะกันร่อน, สีอัลลอย สำหรับงานอัลลอย
สีเมทาลิค หรูหราอย่างมีระดับ มาตรฐานสีอัลลอย
สีเมทาลิค หรูหราอย่างมีระดับ มาตรฐานสีอัลลอย
สีเมทาลิค หรูหราอย่างมีระดับ มาตรฐานสีอัลลอย
สีอะครีลิค มาตรฐานสีอัลลอย
สีอัลลอย, แคตตาล็อค, เฉดสีอัลลอย
สมุดแบบลาย ประตูอัลลอย

           
Sitemap หมวดหมู่